خدمات مرکز

فهرست خدمات مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف:

 • مشاوره و روان‏درمانی فردی
 • دارو درمانی
 • راهنمایی و مشاوره تحصیلی
 • راهنمایی و مشاوره پیش از ازدواج
 • خانواده درمانی
 • مشاوره در بحران
 • گروه درمانی
 • مشاوره تلفنی
 • مددکاری اجتماعی
 • سخنرانی و کارگاه های آموزشی
 • مشاوره در خوابگاه
 • و …
اسکرول به بالا