در این بخش شما از دوره های آموزشی که مرکز مشاوره دانشگاه شریف برای اساتید و کارکنان دانشگاه  برگزار میکند آگاه میشوید . 
لازم است بدانید قبل از برگزاری هر دوره ی آموزشی اطلاع رسانی و ثبت نام از این بخش صورت میگیرد و پس از برگزاری دوره فایل صوتی هردوره در کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف بارگزاری خواهد شد . 
کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :
t.me/sh_counseling

صفحه ی اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :

sharif_uni_counseling

عنوان: شناخت و کنترل ابعاد اسیب های روانشناختی ناشی از اموزش مجازی 1
استاد: دکتر سینا امامی
 
عنوان : ارتباط موثر استاد و دانشجو
استاد: دکتر احمد برجعلی
 
عنوان: راهکار های درگیر کردن دانشجویان در فهالیت های تحصیلی دوران پسا کرونا
استاد: دکتر حمیدرضا حسن ابادی
 

عنوان: ارتقای تاب اوری خانواده در پاندمی کوید19
استاد: دکتر منصوره سادات صادقی
 
عنوان: روانشناسی صنعتی
استاد: دکتر سینا امامی
 
عنوان: چگونه به امید شغلی دانشجویان کمک کنیم؟
استاد: دکتر احمد صادقی
 

عنوان: شناخت از سرچشمه هستی
استاد: دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان: تحکیم روابط زوجین و فرزندان
استاد: دکتر خالد اصلانی
 
عنوان: درامدی بر مهارت های نیک زیستن
استاد: دکتر محمد خدایاری فرد
 

عنوان: نقش اساتید در پیشگیری از مصورف مواد در جوانان و دانشجویان
استاد: دکتر هومان نارنجی ها
 
عنوان: شناخت و کنترل ابعاد اسیب های روانشناختی ناشی از اموزش مجازی 2
استاد: دکتر سینا امامی
 
عنوان: کارگاه مدیریت استرس
استاد: دکتر حمید یعقوبی
 

عنوان: نگاهی به نگرانی ها و چالش های دانشجویان و اساتید در خصوص بازگشایی دانشگاه ها
استاد: دکتر حمید یعقوبی
 
عنوان: چالش های آموزش به نسل هزاره و مدیریت انها
استاد: دکتر لادن فتی
 
عنوان: زندگی ارزشمند
استاد:دکتر عبدالله امیدی
 

عنوان: هیجان و سلامت روانی
استاد: دکتر بهروز دولتشاهی
 
عنوان : هوش هیجانی در کلاس درس
استاد: دکتر محمدرضا عابدی