در این بخش شما از دوره های آموزشی که مرکز مشاوره دانشگاه شریف برای دانشجویان برگزار میکند آگاه میشوید . 
لازم است بدانید قبل از برگزاری هر دوره ی آموزشی اطلاع رسانی و ثبت نام از این بخش صورت میگیرد و پس از برگزاری دوره فایل صوتی هردوره در کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف بارگزاری خواهد شد . 
کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :
t.me/sh_counseling

صفحه ی اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :

sharif_uni_counseling
 
عنوان :شناخت نشانه های اختلال شخصیت
استاد:دکتر سعیده هادی

 
عنوان :مدیریت زمان
استاد:دکتر گلاویژ محمدی
عنوان :مجموعه کارگاه های تابستانه
استاد:گروه اساتید
عنوان : سپاسگذاری
استاد: دکتر اصغر نوروزی
 

عنوان: شناخت انواع خشونت در رابطه
استاد: دکتر سعیده هادی
 
عنوان: رهایی از وابستگی
استاد: دکتر ارا قربانی

 
عنوان:فرآینددرست شکلگیری روابط عاطفی
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان: مشاوره پیش از ازدواج
استاد: کتر معصومه صفری
 

عنوان: مهارت تحمل آشفتگی
استاد: دکتر مریم صالحیان
عنوان : حل تعارض در روابط
استاد : دکتر شیلر کیخاونی
 
عنوان: ارتباط موثر در قرن بیست و یک
استاد: فاتح فاطمی
 
عنوان: برنامه ریزی راهی برای کاهش اهمالکاری تحصیلی
استاد: دکتر نگین همتی
 

عنوان : مجموعه کارگاه های بهار
استاد: گروه اساتید
عنوان : مدیریت فاضای مجازی
استاد: دکتر حسین باقری
 
عنوان: موفقیت با تحلیل رفتار2
عنوان:دکتر زینت السادات میرغفوریان
 
عنوان : ارتباط موثر
استاد: دکتر زینت السادات میرغفوریان
 

عنوان : تعادل در ارتباط با خانواده بعد از ازدواج
ستاد: فاتح فاطمی
عنوان: نقش شخصیت در انتخاب رشته و شغل
استاد: دکتر گلاویژ محمدی
 
عنوان : باجگیری عاطفی
استاد: دکتر حسن اکبر زاده


 
عنوان: مدیریت افکار مزاحم
استاد: دکر میرسبحان سادات


 

عنوان: غلبه بر اهمالکاری
استاد: سیروس تموک
 
عنوان : اعتماد به نفس
استاد: دکتر فاطمه یونسی
 
عنوان : اختلال شخصیت مرزی را بشناسیم
استاد: زهرا دهقانی زاده
 
عنوان: کنترل خشم
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
 

عنوان : سواد عاطفی
استاد: دکتر گلاویژ محمدی
 
عنوان : افزایش کیفیت زندگی
استاد: دکتر سمیرا سادات رسولی
 
عنوان: فرایند درست شکل گیری روابط عاطفی
استاد:دکتر حسن اکبر زاده
عنوان : خودشیفتگی
استاد: مجید مردی
 

عنوان: راه های جلوگیری از قضات
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
 
عنوان : زبان بدن
استاد: تینا قهرمان نژاد
عنوان : مقابله با افراد سمی
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
 
عنوان : مهارت های حل اختلاف در ارتباط
استاد: دکتر ربابه نوری
 

عنوان : پرورش هوش هیجانی
استاد : مجید مردی
 
عنوان: عواطف و هیجانات از نظر فیلسوفان
استاد: دکتر امیر احسان کرباسی زاده
 
عنوان: فرار از اعتیاد
استاد:دکتر ربابه نوری
 
عنوان : معنای زندگی
استاد: دکتر امیرحسین خداپرست
 

عنوان: همدلی
استاد: مجید مردی
 
عنوان : مدیریت زمان
استاد: شاهین شاکری
 
عنوان :مدیریت اعتیاد به عشق
استاد : دکتر سمیرا سادات رسولی
 
عنوان : مدیریت روابط عاطفی
استاد : دکتر سعیده هادی
 

عنوان : مدیریت استرس
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان : شفقت به خود
استاد : دکتر علیرضا زرندی
 
عنوان : رشد پس از اسیب
استاد: دکتر مهدیه برزگری 
عنوان : ارتباط به زبان آدمی زاد
استاد : دکتر کریمی خویگانی
 

عنوان : آشنایی با تفاوت های روانشناختی خانم ها و آقایان
استاد : دکتر محمد کاظم زاده
عنوان : خودمراقبتی و کنترل ذهن در مواجهه با چالش های زندگی
استاد : دکتر عبداله سلطانی نژاد
 
عنوان : مدیریت روابط انسانی و ارتباط بین فردی
استاد : دکتر علیرضا زرندی
 
عنوان : انگیزه و تلاش 
استاد: مجید مردی


 

عنوان : زندگی فضیلت مندانه
استاد : دکتر امیرحسین خدا پرست
 
عنوان : با خشم خود چه کنم؟
استاد : دکتر سعیده هادی
 
عنوان : مجموعه کارگاه های خرداد1401
استاد: گروه اساتید
 
عنوان : چگونه با تچارب دردناک از طریق نوشتن کنار بیاییم؟
استاد: آقای محمدرضا داوودی
 

عنوان:نشانه های اختلال شخصیت درارتباط
استاد:دکتر سعیده هادی

 
عنوان:نشانه های اختلال شخصیت درارتباط
استاد:دکتر سعیده هادی

 
عنوان: قهرمان زندگی خودت باش 3
استاد:فاطمه واعظی
 
عنوان : اضطراب اجتماعی
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 

عنوان : تاب آوری
استاد : دکتر اشرف مهمان نوازان

 
عنوان : خودکنترلی در مسیر تغییر
استاد : دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان : چرا ذهن آگاهی
استاد : دکتر زهره کیا کجوری
 
عنوان: مجموعه کارگاه های خرداد1401
استاد: گروه اساتید
 

عنوان : نشاط درونی
استاد: دکتر حسین باقری
 
عنوان : تاب آوری
استاد: دکتر دهستانی
 
عنوان : سبک زندگی کرونایی
استاد : دکتر زینت السادات میرغفوریان
 
عنوان:مدیریت بحران پس ازخروج از رابطه
استاد: دکتر مونا چراغی

عنوان : اعتماد به نفس
استاد: مجید مردی
 
عنوان : قوانین ارتباط عاطفی
استاد: ربابه نوری
 
عنوان: شناخت انواع خشونت در ارتباط
استاد: دکتر سعیده هادی
 
عنوان : اعتماد به نفس
استاد: مجید مردی
 

عنوان : خود آگاهی هیجانی
استاد: مجید مردی

 
عنوان : هوش هیجانی فراشناخت و موفقیت تحصیلی
استاد : دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان : هنر خوب زیستن
استاد : دکتر حسین محمودی
 
عنوان : موفقیت با تحلیل رفتار3
استاد: دکتر زینت السادات میرغفوریان

عنوان : جرات مندی
استاد : دکتر مریم حاجیلو
 
عنوان : خوش بینی آموخته شده
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
عنوان: مهارت انتخاب همسر
استاد: میرسبحان سادات
 
عنوان : مدیریت روابط بین فردی
استاد: دکتر علیرضا زرندی
 

عنوان : تحلیل روانکاوانه تجربه عشقی
استاد: دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان : ازدواج در نسل جدید
استاد: دکتر مجتبی پور طالبیان
 
عنوان : بهزیستی روانشناختی
استاد : دکتر عبدالله سلطان نژاد
عنوان : تله ی عیب جویی افراطی
استاد: دکتر گلاویژ محمدی
 

عنوانعنوان : مدیریت رابطه
استاد: دکتر فاطمه یونسی
 
عنوان: مغالطه در رابطه
استاد: دکتر حسین عبدالله زاده
 
عنوان: مغالطه با افراد سمی
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
 
عنوان: تکنیک های افزایش توجه و تمرکز
استاد:مجید مردی
 

عنوان : درجست و جوی تایید دیگران
استاد: دکتر ربابه نوری
 
عنوان : مشاوره پیش از ازدواج
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان : رابطه سالم ساختنی است
استاد: دکتر سمیرا رسولی
 
عنوان: اضطراب امتحان
استاد: دکتر نگین همتی

عنوان: همدلی
استاد: مجید مردی
عنوان : عشق در سالهای کرونا
استاد: مجتبی پور طالبیان
 
عنوان: چگونه افسرده نباشیم
استاد : دکتر هانیه زراعت کار
 
عنوان: همدلی
استاد: مجید مردی

عنوان: موفقیت با تحلیل رفتار4
استاد: دکتر زینت السادات میرغفوریان
 
عنوان: تاب آوری ونقش آن درروابط زوجین
استاد:دکتر حسین الهی فر
 
عنوان: اصول شناخت در انتخاب همسر
استاد:دکتر محمد کاظم زاده
 
عنوان: مهارت های حل اختلاف در ارتباط
استاد:دکتر ربابه نوری
 

عنوان: شجاعت کامل نبودن
استاد:دکتر محمدرضا داوودی
 
عنوان : مجموعه کارگاه های انلاین
استاد: گروه اساتید
عنوان:فرایند درست شکلگیری روابط عاطفی
استاد:دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان: مدیریت روابط عاطفی
استاد:دکتر سعیده هادی
 

عنوان: هوشیاری به خویش
استاد: دکتر رضا پور حسین
 
عنوان: هنر دل کندن
استاد: دکتر سمیرا رسولی
 
عنوان: تکنیک های افزایش نشاط فردی
استاد: دکتر سعیده هادی
 
عنوان: هوشیاری به خویش
استاد: دکتر رضا پور حسین
 

عنوان: خود دوست داشتنی من 
استاد: دکتر سمیرا رسولی
عنوان : کارکرد مغز در عاشقی
استاد: مریم رامشت
 
عنوان: من و دنیای درونم
استاد: مجید مردی


 
عنوان: ملاک های سلامت رابطه
استاد: دکتر ربابه نوری
 

عنوان: جراتمندی
استاد: دکتر مریم حاجیلو
 
عنوان : مدیریت هیجان استرس کرونا
استاد: دکتر سمیرا رسولی
 
عنوان : معنای زندگی
استاد: سیده زهرا عمادی
 
عنوان: مدل ارتباطی دیسک
استاد : مجید مردی

 

عنوان : رهایی از زندان ذهن
استاد: دکتر مریم صالحیان
عنوان: هیجان دوست داشتنی من
استاد: دکتر سمیرا رسولی
 
عنوان: مهارت های ارتباطی
استاد: سپیده رحمت
عنوان : رهایی از زندان ذهن
استاد: دکتر مریم صالحیان

عنوان : افزایش کیفیت زندگی
استاد: دکتر سمیرا رسولی
 
عنوان:نشانه های اختلال شخصیت در رابطه
استاد:دکتر سعیده هادی
عنوان:زبان بدن
استاد:دکتر ندا قهرمانی نژاد
 
عنوان:راهکار های غلبه بر اهمالکاری
استاد:ساعد

عنوان: آرامش با مهارت قاطعیت
استاد:دکتر اشرف ممان نوازان
 
عنوان : سازش با رنج و ساخت معنا
استاد: دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان : مهارت خود تنظیمی
استاد: دکتر مهرنوش حمزه لوئیان
 
عنوان : نشانه های خشونت در رابطه
استاد: دکتر سعیده هادی

عنوان : مهر طلبی
استاد: دکتر ربابه نوری
 
عنوان : با بلاتکلیفی چه کنم؟
استاد: دکتر مهدیه برزگری
 
عنوان: مدیریت خلق منفی
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
عنوان : پیش شرط های یک ازدواج موفق
استاد: دکتر سعیده هادی

عنوان: موفق خوشحال، موفق بدحال
استاد: دکتر سمیرا رسولی
عنوان: مدیریت استرس
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان: انگیزه و تلاش
استاد: مجید مردی
 
عنوان : مقابله با اهمالکاری
استاد: مجید مردی

عنوان:راهکارهای کاهش اختلاف خانوادگی
استاد: دکتر گلاویژ محمدی
عنوان: مدیریت ذهنم و مشکلات خوابگاهی
استاد:دکتر عبداله سلطان نژاد
Responsive Image
عنوان :مدیریت زمان و امادگی برای امتحان
استاد:دکتر گلاویژ محمدی
Responsive Image
عنوان :چگونه از بحران بگذریم
استاد: دکتر سعیده هادی
 
Responsive Image

عنوان: خودشیفتگی
استاد:مجید مردی
 
عنوان : شناخت خصوصیات جنس مکمل قبل از ازدواج
استاد:دکتر سمیرا سادات رسولی
 
عنوان : مقابله علمی با رزنش و مقایسه
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
Responsive Image
عنوان: خودشیفتگی
استاد:مجید مردی
 

عنوان : آرامش با مهارت قاطعیت
استاد:دکتر اشرف مهمان نوازان
 
عنوان: مدیریت حسادت
استاد: دکتر محمد کاظم زاده
Responsive Image
عنوان: حل مسئله 
استاد:دکتر سودابه یوسفی
 
عنوان : آرامش با مهارت قاطعیت
استاد:دکتر اشرف مهمان نوازان
 

عنوان : غلبه بر نگرانی
استاد:دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان : نقش زبان بدن در ارتباطات
استاد: دکتر روح اله کریمی خویگانی
 
عنوان : تکنیک شاد زیستن
استاد: دکتر سعیده هادی
 
عنوان : شناخت هیجان ها
استاد: دکتر ربابه نوری
 

عنوان : اعتماد به نفس
استاد: مجید مردی
Responsive Image
عنوان: قوانین ارتباط عاطفی
استاد: دکتر ربابه نوری
 
عنوان : خودکنترلی در مسیر تغییر
استاد: دکتر اصغر نوروزی
Responsive Image
عنوان : مدیریت انتقادهایی که میشنویم
استاد: دکتر محمد کاظم زاد

 

عنوان: باجگیری عاطفی
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان : سازش با رنج و ساخت معنا
استاد: دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان : مدیریت روابط عاطفی
استاد: دکتر سعیده هادی
عنوان:نقش خودشناسی درساخت مسیر شغلی
استاد: مهلا دشتی
Responsive Image
عنوان: مهارت کنترل خشم و هیجانات منفی
استاد:دکتر اصغر نوروزی
عنوان: مهارت مدیریت و تنظیم هیجان
استاد:دکتر گلاویژ محمدی
 
عنوان: سم تو چیه؟
دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان: راهکار ای افزایش انگیزه
استاد: دکتر روح اله کریمی
 

عنوان: مجموعه کارگاه های تابستانه 
استاد: گروه اساتید
 
عنوان : رهایی از بن بست ها
استاد: دکتر اصغر نورزی
 
عنوان: نشانه های هشدار در ازدواج
استاد:دکتر سعیده هادی
 
عنوان: تقویت خودپنداره و عزت نفس
استاد:مرضیه داودی
 

عنوان:مدیریت زمان
استاد:دکتر مهرنوش حمزه لوئیان
Responsive Image
عنوان: فرزند اول من
استاد:دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان : مهارت های مدیریت اهمالکاری
استاد:دکتر گلاویژ محمدی
 
کارگاه: مجموعه کارگاه های تابستانه
استاد:گروه اساتید
 

عنوان:تله مدیریت زمان
استاد:دکتر هادی صمدیه
 
عنوان: مطالعه اثربخش و تقویت متمرکز
استاد:دکتر نگین همتی
 
عنوان:مدیریت اضطراب2
استاد:مرضیه داودی
 
عنوان: مدیریت اضطراب 1 و2
استاد:مرضیه داوودی
 

عنوان: درک همدلانه در روابط بین فردی
استاد:سیدعبدالله احمدی قلعه
 
عنوان: شفقت به خود و شرم
استاد: شیما کیوان
 
عنوان: مقابله با اهمالکاری
استاد:دکتر علیرضا جیلاردی
 
عنوان: درک همدلانه در روابط بین فردی
استاد:سیدعبدالله احمدی قلعه
 

عنوان: مجموعه کارگاه های تابستانه
استاد: گروه اساتید
 
عنوان :حل مسئله 
استاد: دکتر سودابه یوسفی
 
عنوان:ذهن اگاهی
استاد:دکتر اصغر نوروزی
 
عنوان: مهارت نه گفتن
استاد: دکتر نجمه طهماسبی
 
عنوان: مدارا با خستگی و ملال
استاد: دکتر نعمت ستوده اصل
 
Responsive Image
عنوان: مروری بر افسانه های ازدواج
استاد:دکتر ربابه نوری
 
عنوان: اهمالکاری در دانشجویان
استاد: شهاب مرادی
 
عنوان: صبر و تحمل در درد و رنج
استاد:دکتر اصغر نوروزی
 

عنوان: راهبردهای تعامل با افراد خودشیفته
استاد:دکتر مریم صالحیان
 
عنوان: مقابله با اهمالکاری
استاد:دکتر حسن اکبرزاده
 
عنوان: پیش شرط های ازدواج موفق
استاد: دکتر سعیده هادی
Responsive Image
عنوان: غنی سازی روابط زوجین
استاد:دکتر سمیرا سادات رسولی
 
Responsive Image
عنوان: مرز های ارتباطی
استاد: دکتر ربابه نوری
 
عنوان : مدیریت زندگی 3
استاد: زینت السادات میرغفوریان
 
عنوان : راهکارهای بهبود مهارت ارتباطی
استاد: دکتر فاطمه واعظی پور
 
عنوان : طعم شیرین آرامش
استاد: دکتر اشرف مهمان نوازان
 
عنوان:شناخت و ارزیابی اختلالات وسواس
استاد: دکتر سینا امامی
 
عنوان: وقتی بدن سخن میگوید
استاد: دکتر سهیلا امینی زاده
عنوان: رویارویی با فقدان های زندگی 
استاد: دکتر حمید پور شریفی
 
عنوان: ربازی های روانی
استاد: سهیل جعفر صالحی

 

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
عنوان: مدیریت استرس
استاد: دکتر حمید یعقوبی
 
عنوان: ازدواج و مشکلات آغازین
استاد: دکتر حسن الهی فر
 
عنوان: شناخت هدف
استاد: دکتر ایران صادقی
Responsive Image