آیا احساس می‌کنید زندگی ارزش زندگی کردن ندارد؟

بروشور شماره ۲: آیا احساس می کنید زندگی ارزش زندگی کردن ندارد؟

از مجموعه بروشور های روز جهانی سلامت روان

۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) روز جهانی سلامت روان با شعار خدمت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم

  • دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
  • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف
دانلود فایل