پیشگیری از خودکشی

سورم اردیبهشت

🔹پیشگیری از خودکشی سروشه آب آب ویژه دانشجویان خوابگاه طرشت/

۲ دوشنبه، سوم اردیبهشت ساعت ۲۰ تا ۲۲ با ما همراه باشید/

​​​​ 🔺مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی شریف

💠 لینک کانال بله https://ble.ir/sharif_uni_counseling

💠 پیج اینستاگرام مرکز مشاوره

⁣⁣⁣⁣⁣ https://www.instagram.com/sharif_uni_counseling/

💠 کانال تلگرام مرکز مشاوره⁣⁣⁣⁣⁣

​​​​​​​ 🆔 https://t.me/sh_counseling⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣ 💠سایت مرکز مشاوره

⁣⁣⁣⁣⁣ www.counseling.sharif.edu

سخنرانان

خانم سروشه آب آب