در این بخش شما از دوره های آموزشی که مرکز مشاوره دانشگاه شریف برای روانشناسان و متخصصین حوزه  برگزار میکند آگاه میشوید . 
لازم است بدانید قبل از برگزاری هر دوره ی آموزشی اطلاع رسانی و ثبت نام از این بخش صورت میگیرد و پس از برگزاری دوره فایل صوتی هردوره در کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف بارگزاری خواهد شد . 
کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :
t.me/sh_counseling

صفحه ی اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه شریف :
sharif_uni_counseling

عنوان: کارگاه پیش از ازدواج
استاد: دکتر فرشاد محسن زاده
 
عنوان: پیشگیری از اسیب های اجتماعی
استاد: دکتر وحید جهان میری نژاد
 
عنوان: کارگاه پیش از ازدواج2
استاد: دکتر فرشاد محسن زاده
 

عنوان : کارگاه پیش از ازدواج 
استاد: دکتر داوود نوده ای
 
عنوان: بررسی علل و راهکارهای پیمان شکنی زناشویی
استاد: دکتر حسن اکبر زاده
 
عنوان:مداخله مختصربرای پیشگیری ازاقدام مجدد خودکشی
استاد: دکتر فرهاد طارمیان

 

عنوان: مداخله در بحران
استاد: دکتر حمید یعقوبی
 
عنوان: تربیت مشاور تحصیلی
استادان : دکتر حمیدرضا حسن ابادی و دکتر مریم احمدیان نسب
 
عنوان: پیشگیری و مداخله در خودکشی و رفتار های خود آسیب رسان در محیط های دانشگاهی 
استاد: دکتر حمید یعقوبی
 

عنوان: تربیت مشاور تحصیلی
استاد: گروه اساتید