آیا نگران هستید فرزندتان افسردگی داشته باشد؟

بروشور شماره ۴: آیا نگران هستید فرزندتان افسردگی داشته باشد؟

از مجموعه بروشور های روز جهانی سلامت روان۴

۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) روز جهانی سلامت روان با شعار خدمت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم

  •  دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
  • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف
Скачать فایل