بروشور پیشگیری و درمان افسردگی در سالمندان

بروشور شماره ۶: پیشگیری و درمان افسردگی در سالمندان

مجموعه بروشور های روز جهانی سلامت روان

۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) روز جهانی سلامت روان با شعار خدمت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم

  • دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
  • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف
Скачать فایل