روان‌پزشک، پزشکی است که در زمینه  تشخیص و درمان بیماری‌های روانی تعلیم دیده‌است و در آن تجربه دارد. و با تجویز دارو به درمان مراجع میپردازد.

یک روان‌پزشک معمولاً در یک تیم چند رشته‌ای کار می‌کند، که ممکن است شامل روانشناسان بالینی، مددکاران اجتماعی، کاردرمانگران و پرسنل پرستاری باشد

هدف:

ارائه ی خدمات روانپزشکی و دارو درمانی به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

در صورت لزوم و با تشخیص روانشناس بالینی و روانپزشک

فرایند درمان :

ارجاع پرونده توسط واحد رواندرمانی

مصاحبه با روانپزشک

دریافت دارو

ادامه ی جلسات بنا به تشخیص روانپزشک

با شماره ی 66164862 با مرکز مشاوره دانشگا صنعتی شریف در ارتباط باشید .