8
برشورهای روانشناسی
233
کارگاه های آموزشی
3
رویداد ها

جدیدترین کارگاه‌های آموزشی

آشنایی با مرکز مشاوره و خدمات روان­شناختی دانشگاه صنعتی شریف

یکی از واحدهای مهم هر دانشگاه، مرکز مشاوره دانشجویی است. این واحد مستقیماً زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می‌نماید و هدف آن رشد و افزایش سطح توانمندی‌ها، استعدادها و به طور کلی ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان می‌باشد. فعالیت‌های مختلف و متعددی در حوزه پیشگیری، درمان و ارتقاء سلامت روانی دانشجویان انجام می‌گیرد. چنین فعالیت‌هایی با همکاری متخصصانی از رشته‌ها و حوزه‌های مختلف شامل روانپزشک، روانشناس بالینی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، روان‌سنجی و در کنار کادر اداری مجرب صورت می‌گیرد. 

بیشتر

طرح‌های اجرایی مرکز مشاوره

توضیحات بیشتر بدانید

بروشورهای روانشناسی و بهداشت روان

توضیحات بیشتر بدانید