این واحد با کمک گرفتن از متخصصین سلامت روان خبره در حوزه های مختلف به ارائه ی خدمات رواندرمانی میپردازد .

هدف:

بهبود وضعیت روانی دانشجویان با برگزاری جلسات رواندرمانی و مشاوره و گروه درمانی بدون نیاز به دارو

متخصصین سلامت روان درحوزه های

مشاوره فردی و خانواده درمانگر

رواندرمانی با رویکرد های شناختی -رفتاری

طرحواره درمانی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

رواندرمانی پویشی

و...

در تلاشند تا به بهترین شکل به ارائه ی خدمات رواندرمانی به دانشجویان بپردازند.

فرایند درمان :

تشکیل پرونده

آزمون های تشخیصی

ارزیابی و مصاحبه تخصصی

برنامه ریزی و طرح درمان

شروع فرایند درمان

ارزیابی روند بهبودی

ارزیابی نهایی فرایند درمان

اگر شما از دانشجویان این دانشگاه هستید و خودتان یا دوست و همکلاسیان نیاز به خدمات روانشناسی دارید  حتما با شماره ی 66164862 تماس بگیرید .