مددکاری اجتماعی، حرفه‌ای است متشکل از علم، هنر و مهارت و مددکار اجتماعی کسی است که سعی می‌کند به فرد یا گروه اجتماعی کمک کند تا با مشکلات خود مواجه شوند و به توانایی‌های درونی خود پی ببرند.

سپس به آنها کمک می‌کند که با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و توانمندی‌های درونی‌شان، مشکل‌شان را حل و فصل کنند.

هدف :

مددکار اجتماعی سعی می‌کند به دانشجو کمک کند تا به درک محدودیت‌ها و ظرفیت‌هایش بپردازد، انگیزه‌هایش را درک کند، بحرانی را که در آن قرار گرفته است بشناسد و آن را حل نماید..

فرایند فعالیت :

انجام امور مددکاری توسط مددکار اجتماعی به شیوه‌های مختلفی انجام می‌گیرد. هر کدام از این شیوه‌ها در موقعیتی بیشترین بازدهی را دارند و در موقعیت‌های دیگر ممکن است بازدهی چندانی نداشته باشند. بنابراین مددکار اجتماعی از میان این طرق، راه حل مناسب را برای موقعیت مناسب در نظر می‌گیرد.

در مرکز مشاوره دانشگاه شریف دانشجو میتواند خودش به دفتر مدد کاری مراجعه کند و یا توسط واحد رواندرمانی و یا خانوده ی دانشجو و یا خوابگاه به این واحد معرفی شود .

Responsive Image